ΦΕΚ 128/Δ/22.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 37306

Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ποταμού Πείρου, στην Τ.Κ. Ελληνικού, της Δ.Ε. Φαρρών, του Δ. Ερυμάνθου, στην περιοχή ανάντη Βαλμαντούρας στη θέση ιδιοκτησίας Ι.Κ.Ε. «ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ».(1)

Επιστροφή