ΦΕΚ 121/Δ/21.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 10/3782/1-2-2018

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίου Μάμα του Δήμου Ν. Προποντίδας.(3)

Επιστροφή