ΦΕΚ 1101/Β/27.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/20097/2018

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου έμπροσθεν λιμένα Πάτμου».(3)

Επιστροφή