ΦΕΚ 122/Β/21.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 203326

Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Πρέβεζας (προ Καποδιστριακού Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή