ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/23.04.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 508/34144

Δημοσίευση των πρωτότυπων σχεδιαγραμμάτων που συνόδευαν την υπ’ αριθμ. 2941/05-09-1990 απόφαση Νομάρχη Τρικάλων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 539/Δ΄/1990 χωρίς αυτά και αναδημοσίευση του κειμένου της υπ’ αριθμ. 2941/05-09-1990 απόφασης Νομάρχη Τρικάλων.(1)

Επιστροφή