ΦΕΚ 52/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 13634

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Κ803 και Κ984Β στην Π.Ε. Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.(1)

Επιστροφή