ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 34147

Έγκριση της αριθμ. 41/2017 (ΑΔΑ:6ΩΕΚΟΛΘΛ-Π60) απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας περί τροποποίησης της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Κοιλάδας.(4)

Επιστροφή