ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 12457

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Μέγα Γιαλού στη θέση “Μεσόραχη” Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(3)

Επιστροφή