ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/12358/1040/63

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί των οδών Νάξου - Εγκαρών και Δημηράλη, χωρίς την προσθήκη των σοφίτων που έγινε μεταγενέστερα, στην περιοχή «Χωράφι» ή «Γρόττα», στη Χώρα της Νάξου, Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Χατζημιχάλη και Κωνσταντίνου Σταμπουλέλη.(2)

Επιστροφή