ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/23.03.2018

  • 23 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΔΔΠ Γ 0004688 ΕΞ 2018

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς στην θέση Ρηχά Νερά Μύρινας Λήμνου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή