ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 23 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΤΠ/24243/2333/184/78

Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του κτηρίου της V Μεραρχίας στο λόφο Καστελλίου στην, εντός των ενετικών τειχών, πόλη των Χανίων, φερόμενης ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.(1)

Επιστροφή