ΦΕΚ 139/Δ/27.03.2018

  • 30 Μαρτίου 2018

Απόφ. 35604

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ» του Δήμου Πατρέων Ν. Αχαΐας.(1)

Επιστροφή