ΦΕΚ 138/Δ/27.03.2018

  • 30 Μαρτίου 2018

Απόφ. 32634

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην θέση «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ-ΠΛΑΚΙΑΣ» Τ.Κ Πόρου Δ. Λευκάδας Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή