ΦΕΚ 138/Δ/27.03.2018

  • 30 Μαρτίου 2018

Απόφ. 10/3782/1-2-2018

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίου Μάμα του Δήμου Ν. Προποντίδας.(2)

Επιστροφή