ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/29.03.2018

  • 02 Απριλίου 2018

Απόφ. 531/26396

Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.Ε. Απεραντίων Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας.(1)

Επιστροφή