ΦΕΚ 1276/Β/10.04.2018

  • 11 Απριλίου 2018

Απόφ. 18987/124

Έγκριση για τη δημιουργία Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στη θέση «Κάμινος» του Δήμου Δελφών.(1)

Επιστροφή