ΦΕΚ 30/Α/22.02.2018

  • 22 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 4520

Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.(1)

Επιστροφή