ΦΕΚ 1004/Β/21.03.2018

  • 22 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΔΙΔΔΑ/Φ.1/2/43419 π.ε.

Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Βέλου - Βόχας Ν. Κορινθίας.(2)

Επιστροφή