ΦΕΚ 1001/Β/21.03.2018

  • 22 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 171872

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) και της ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, έτους 2017.(1)

Επιστροφή