ΦΕΚ 970/Β/19.03.2018

  • 22 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/97550/263

Έννοια της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, προϋποθέσεις και διαδικασία αδειοδότησης συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας και κανονισμός τωνσυστηματικών ανασκαφών.(4)

Επιστροφή