ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/19.03.2018

  • 22 Μαρτίου 2018

Απόφ. 26514/62

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό και επαναχαρακτηρισμό χώρου στο KA 013522 στα Ο.Τ. 1212 και 1213 της Δ.Κ. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 1497/2013 απόφασης ΣΤ΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Χαράλαμπου Μαρουλή».(2)

Επιστροφή