ΦΕΚ 981/Β/20.03.2018

  • 21 Μαρτίου 2018

Απόφ. 82204/9634

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2018.(1)

Επιστροφή