ΦΕΚ 115/Δ/15.03.2018

  • 20 Μαρτίου 2018

Απόφ. 12375

Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Κόκκινα - Μερικιά», Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή