ΦΕΚ 942/Β/16.03.2018

  • 20 Μαρτίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/16065/2018

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης του έργου: «Επέκταση λιμένα Λειψών και κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών».(7)

Επιστροφή