ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/15.03.2018

  • 20 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/78290/53363/1741/871

Κήρυξη - οριοθέτηση ενιαίου αρχαιολογικού χώρου «Δύμης - Παχουμά», Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.(1)

Επιστροφή