ΦΕΚ 927/Β/16.03.2018

  • 19 Μαρτίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ29/16079/2018

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Έγκριση μελέτης επισκευής βραχίονα αλιευτικού καταφυγίου Ίου».(4)

Επιστροφή