ΦΕΚ 111/Δ/12.03.2018

  • 14 Μαρτίου 2018

Απόφ. 261

Προσδιορισμός χρήσης γης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 446 του ΚΒΠΝ ΦΕΚ/580/Δ/99, δεκατριών (13) ακινήτων του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων, συνολικού εμβαδού 777.611,95τμ Δ. Αμαρίου Ν. Ρεθύμνης, για κοινωφελή σκοπό (δημιουργία πρότυπου αγροκτήματος επιδεικτικού χαρακτήρα).(1)

Επιστροφή