ΦΕΚ 110/Δ/12.03.2018

  • 14 Μαρτίου 2018

Απόφ. 3517

Καθορισμός χρήσης γης για την εκποίηση του δημοσίου ακινήτου (ΒΚ 1339 Κω) με κ.μ. 3100 γαιών Αντιμάχειας, επιφανείας 382 τ.μ., στην εκτός σχεδίου πόλεων κι εκτός ορίων οικισμών περιοχή Αντιμάχειας της νήσου Κω.(2)

Επιστροφή