ΦΕΚ 889/Β/14.03.2018

  • 14 Μαρτίου 2018

Απόφ. 18953/237/Φ1

Ρύθμιση διαδικασιών και εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) περί χορήγησης αδειών κατασκευών κεραιών.(1)

Επιστροφή