ΦΕΚ 41/ΑΑΠ/12.03.2018

  • 14 Μαρτίου 2018

Απόφ. 16-02-2018

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στηνεντός ορίων περιοχή του οικισμού Πορταριά της Δ.Ε. Βόλου του Δήμου Βόλου (Ν. Μαγνησίας) γιατον καθορισμό χώρου πλατείας, υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, υπόγειου χώρουστάθμευσης αυτοκινήτων κάτωθεν αυτών, και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή