ΦΕΚ 884/Β/14.03.2018

  • 15 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΠΟΛ.1040

Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται, της κατηγορίας των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων.(2)

Επιστροφή