ΦΕΚ 858/Β/12.03.2018

  • 15 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.171612

Τροποποίηση της οικ. 170375/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», ως προς την επέκταση ζώνης κατασκευής στη χ.θ. 153, στην περιοχή του ποταμού Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.(2)

Επιστροφή