ΦΕΚ 916/Β/15.03.2018

  • 16 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035

Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017.(2)

Επιστροφή