ΦΕΚ 841/Β/09.03.2018

  • 12 Μαρτίου 2018

Απόφ. 631

Ορισμός της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.(1)

Επιστροφή