ΦΕΚ 836/Β/09.03.2018

  • 12 Μαρτίου 2018

Απόφ. 30084

Κήρυξη αιωνόβιας δρυός στo Nεοχώρι του Δήμου Γρεβενών Π.Ε. Γρεβενών ως «Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης».(1)

Επιστροφή