ΦΕΚ 857/Β/12.03.2018

  • 13 Μαρτίου 2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0000478 ΕΞ 2018

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις της 31ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.(2)

Επιστροφή