ΦΕΚ 40/ΑΑΠ/09.03.2018

  • 13 Μαρτίου 2018

Απόφ. 10936

Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με χερσαία Ζώνη Λιμένα από προβλήτα μέχρι το Ναυτικό Όμιλο στη θέση Μώλος Γρηγορίου Αδάμαντα Μήλου και Βυθομετρικές - Τοπογραφικές Εργασίες, Νομού Κυκλάδων.(1)

Επιστροφή