ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/01.03.2018

  • 01 Μαρτίου 2018

Απόφ. 28-02-18

Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής. (1)

Επιστροφή