ΦΕΚ 32/ΑΑΠ/27.02.2018

  • 01 Μαρτίου 2018

Απόφ. 318711/6011/17

Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στα Ο.Τ./Κ.Χ 1332 και Ο.Τ./Κ.Χ1427 στην περιοχή «Μέση Αγυιά», σε ιδιοκτησίες των Δημητρίου και Μιχαήλ Koντόγεωργα, σε συμμόρφωση στην υπ’ αριθ. 1766/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.(1)

Επιστροφή