ΦΕΚ 719/Β/02.03.2018

  • 02 Μαρτίου 2018

Απόφ. 989

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας.(2)

Επιστροφή