ΦΕΚ 747/Β/02.03.2018

  • 05 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5028/Π.Ε./Α321

Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.(2)

Επιστροφή