ΦΕΚ 772/Β/06.03.2018

  • 06 Μαρτίου 2018

Απόφ. 5808

Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και της διαδικασίας χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.(1)

Επιστροφή