ΦΕΚ 36/ΑΑΠ/02.03.2018

  • 06 Μαρτίου 2018

Απόφ. 1026

Τροποποίηση εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας στα Ο. Τ.Γ187 -Ο. Τ. Γ217 - Ο. Τ. 85 του Δήμου Καλαμπάκας.(1)

Επιστροφή