ΦΕΚ 104/Δ/05.03.2018

  • 08 Μαρτίου 2018

Απόφ. 945

Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού -Παραλίας στη θέση από « Άγιο Γεώργιο Κυβερίου έως Ξηροπήγαδο» Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας.(1)

Επιστροφή