ΦΕΚ 797/Β/07.03.2018

  • 08 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/170586

Τροποποίηση της οικ. 170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», ως προς την αλλαγή όδευσης τμήματός του μεταξύ IP 0324-01 και IP 0324-02, στην περιοχή του ποταμού Κόσυνθου καθώς και στην επέκταση ζώνης κατασκευής στη χ.θ. 153, στην περιοχή του ποταμού Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.(1)

Επιστροφή