ΦΕΚ 796/Β/07.03.2018

  • 08 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.171588

Τροποποίηση της οικ. 170377/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», ως προς την επέκταση της ζώνης κατασκευής στην περιοχή μεταξύ των ΙΡ 0291-02 και ΙΡ 0292 του ποταμού Κομψάτου, στη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.(1)

Επιστροφή