ΦΕΚ 37/ΑΑΠ/07.03.2018

  • 09 Μαρτίου 2018

Απόφ. 46

Κίνηση διαδικασίας σύνταξης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών Δήμου Χανίων. (2)

Επιστροφή