ΦΕΚ 94/Δ/23.02.2018

  • 28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 21280

Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης, στην περιοχή από Αγ. Νικόλαο Κοπάνων έως Πέραμα στη λίμνη Παμβώτιδα Ν. Ιωαννίνων.(2)

Επιστροφή