ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/23.02.2018

  • 28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 8997 πε

Έγκριση παρέκκλισης στο χώρο των Συμμαχικών Νεκροταφείων του Δήμου Καλαμαριάς Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για την ανέγερση προσθήκης κατ' επέκταση κτιρίου γραφείων και αποθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 137 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α΄/3-11-2017).(3)

Επιστροφή