ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/23.02.2018

  • 28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 2730 π.ε.

Αναδημοσίευση της αριθμ. 2792/2183/22-5-1989 (Δ΄ 350) απόφασης Νομάρχη Χανίων για την τροποποίηση των ορίων του οικισμού «Όαση Βαρυπέτρου» Ν. Χανίων με το διάγραμμα που τη συνοδεύει.(2)

Επιστροφή